Painting

posted on 20 Aug 2010 12:33 by p51pun in 2D

งานทั้งหมดนี้เป็นงานในรายวิชา Digital Painting ตอนปี 3

Find to Freedom ผมให้ชื่อนี้เพราะว่า ผมใช้นางออง ซาน ซู จี มาสื่อแทนการถูกกักขังไม่เป็นอิสระ เพราะว่าเธอนั้นถูกกักบริเวณมานานหลายปี เนื่องจากการเมือง เธอนั้นได้อยู่แต่ในที่ที่ไม่เปิดกว้าง ไม่รับรู้โลกภายนอกด้วยตนเอง นอกจากนั้นผมใช้มือกับกุญแจมือมาสื่อถึงการกักขังหน่วงเหนื่ยว และนำผีเสื้อมาใช้แทนความอิสระ กับโทนสีที่ทั้งรุนแรง กับความอ่อนโยนในงานเดียวกันเพื่อแทนความหมายและสิ่งที่อยากจะสื่อครับ

 

ส่วนงานด้านล่างนี้เป็นงานส่งในคาบเรียนในรายวิชา Digital Painting ครับผม

 

Comment

Comment:

Tweet